Sonic X (Phần 1)
Xem phim
Nội dung phim

Một nhiệm vụ thất bại đưa Nhím Sonic, các bạn, bác sĩ Eggman và 7 viên Ngọc lục bảo Hỗn loạn tới một chiều không gian khác: Trái Đất.

Mở rộng...