Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Kang Gil-woo